Özel Güvenliker
Alanının En İyisi

Silah İşlemleri Ve Mevzuatlar

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Silah İşlemleri Ve Mevzuatlar

Silah İşlemleri Ve Mevzuatlar Nelerdir. Silah İşlemleri Ve Mevzuat Kanunları Silah İşlemleri Ve Mevzuatlar Hakkında Bilgiler


* 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx…

91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx…

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx…

5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx…

5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx…

2014/11 Sayılı Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkinTebliğ.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx…

5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbî Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilerine İlişkin Liste (2014 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx…

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.