Özel Güvenliker
Alanının En İyisi

Özel Güvenlik Yangın Dersi

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Özel Güvenlik Yangın Dersi

Özel güvenlik yangın ders notları

Özel güvenlik dersleri arasında bulunan yangın dersi bu dersimizde sizlere yangın hakkında bilgiler vereceğiz yangın nedir duman nedir yangında kullanılan malzemeler nelerdir yangın çeşitleri nelerdir özel güvenlik haber yangın çeşitlerine göre kullanılacak söndürme araçları nelerdir Türkiye’de ilk itfaiye teşkilatı ne zaman kurulmuştur .

TÜRKİYEDE İLK İTFAİYE TEŞKİLATI

Gerçek Davut adının alarak Müslüman olan bir Fransız mühendis, 1715 yılında ilk yangın tulumbasını yapar.

1718 yılında tüfekhane ve tophanede çıkan yangınlarda yapılan tulumbanın çok büyük yararı görülür. Bunun üzerine padişah 3. Ahmet ve sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın emri ile 1720 yılında gerçek Davut’un idaresinde Yeniçeri ocağına bağlı tulumbacı ocağı kurulur. Bu ocak günümüz modern itfaiyesinin çekirdeğini oluşturur.

CUMHURİYET DEVRİNDE İTFAİYE TEŞKİLATININ YURDA HIZLA YAYILDIĞINI GÖRÜYORUZ

1923 – Yılında Bolu, Bursa, Edirne, Manisa, Uşak, İzmir

1924 – Yılında Ankara, Mersin, Konya, Samsun 1925 – Yılında Adana, Çorum, Erzincan, Trabzon

1926 – Yılında Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ,İzmit, Malatya, Tekirdağ, Tokat 1927 – Yılında Eskişehir

1928 – Yılında Kayseri ilinde teşkilatlarını

kurarak hizmete geçmişlerdir.

İTFAİYECİLİKTE GENEL KAİDELER

 • Eğitim

 • Şahsi mesuliyet

 • İşe giriş ve çıkış

 • Ferdi hareket

 • Temizlik alışkanlığı

 • İzin ve müsaadeler

 • Kazaların rapor edilmesi

 • Malzemelerin kullanımı

 • Fevkalade haller

 • Mesleğin benimsenmesi

İTFAİYE TEŞKİLATINDA ÇALIŞACAK PERSONELDE ARANACAK NİTELİKLER NELER OLMALIDIR

İtfaiye personelinde çalışacak personelin aşağıda sayılan nitelikte olması gerekir.

Aktif hizmet yapacak personel

Geri hizmet yapacak personel

AKTİF HİZMET YAPACAK PERSONEL

Cesaretli, itfaiyecilik mesleğini seven, çevik, güçlü, ani karar verme yeteneği olan istekli kişiler olmalı.

Bu kişiler örgüte girdikten sonra eğitim ve tatbikatlarla yetiştirilmelidir.

En az orta öğretim görmüş olmalıdır.

GERİ HİZMET YAPACAK PERSONEL

Mümkün ise yüksek tahsilli kişiler ve teknik personelden oluşturulmalıdır.

ÖZELLİK ARZ EDEN YANGIN TÜRLERİ

 • Bina yangınları
 • Orman yangınları
 • Akaryakıt yangınları
 • Uçak yangınları
 • Yer altı çarşıları, pasajlar ve depo yangınları
 • Gemi yangınları

YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN ARAÇ GEREÇ MALZEMELER

– Yangın söndürme cihazları

 • Dağıtım

 • Yerleştirilmesi

 • Çeşitleri

 • Hortumlar

 • Rekorlar

 • Lanslar

 • Yangın muslukları

 • Arazözler

 • Şnorkel

 • Otomatik merdiven

 • Tahrip aracı

 • Kurtarma aracı

 • Motopomp ve jeneratörler

 • Motor bilgisi

 • Motopomp

 • Jeneratör

  YARDIMCI YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI

 • Balta
 • Kazma
 • Baltalı kazma
 • Kürek
 • Kazmalı kürek
 • Kanca
 • Küskü demiri
 • Manivela
 • Vargoz
 • Gelberi
 • İzoleli pense
 • Lastik eldiven
 • Su anahtarı
 • Tel makas
  • Dirgen

  • Ağaç manivela

  • Tahra

  • Hızar

  • Demir kesme makinası

  • Aspiratör

  • Tahrip halatı

  • Hortum ipi

  • Elektrik el feneri

   CAN KURTARMADA KULLANILAN MALZEMELER

 • Can kurtarma ipleri

 • Libarötür

 • Emniyet kemeri

 • Can kurtarma kemeri

 • Merdiven

 • Geçmeli merdiven

 • Kancalı merdiven

 • Süngülü merdiven

 • Halat ve tel

 • Otomatik merdiven

 • Yanmaz elbiseler

 • Maskeler

 • Hava cihazı

 • Atlama çarşafı

 • Makine

 • Sedyeler

 • İlk yardım çantası

  LİBARÖTÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  Libarötör aracı genel olarak üç ana kısımdan oluşacaktır.

  MEKANİZMA : 75 ila 150 kğ lık ağırlık için saniyede 75 cm iniş hızı sağlayacak biçimde muhtelif dişli sisteminden oluşur.

  HALAT KISMI: Mekanizmadan geçen dışı naylon iplik izoleli 2 ton kapasiteli çelik örgü tel olacaktır.

  KEMER KISMI : Halatın alt ucuna birbirleriyle ilişkili olan kemerden olaşacak kemerlerden birincisi bacak aralarından geçerek ip ile ilişiği sağlayacaktır.

  YANGIN SÖNDÜRME TESİSLERİ

 • Dahili yangın muslukları

 • Sabit (durağan) su sistemi

 • Sabit kuru toz sistemi

 • Sprinkler (su oluşu) sistemi

 • Atomize su tesisatı

 • Atomik ihbar ve söndürme sistemi

 • Yangın kapıları

 • İtfaiye merdivenleri

 • Sabit köpük sistemleri

  YANGIN HABERİNİ YAYMA

  Yangın haberinin alınıp değerlendirilmesinden sonra bun haberin yayılması ve ilgili yerlere ulaştırılması üç şekilde olur.

  IŞIK İLE YAYMA : Bu amaç için kırmızı renkli lamba kullanılır.

  HOPARLÖR VEYA KORNA İLE YAYMA

  ZİL VE KAMPANA İLE YAYMA YANMA NEDİR?

  Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

  Yanma olayının oluşabilmesi için şekil I. de görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu olaya YANGIN ÜÇGENİ denir.

  YANGIN NEDİR?

  Katı, sıvı ve gaz halindeki yanıcı maddelerin tutuşması neticesi meydana gelen ALEV li yanmadır.

  YANICI MADDE?

  Bünyelerinde bol miktarda karbon veya hidrojen moleküllerini bulunduran maddedir.

  ISI NEDİR?

  Bir yanıcı maddenin alevlenmesini temin eden sıcaklığa ısı denir.

  ALEV NEDİR?

  Yanan maddeler yanarken gaz haline geçtik ten sonra oksijenle birleşerek sıcak ve aydınlık bir hal alarak alev meydana getirirler. Yani yanan medde den yükselen gaz ve buharlar muayyen bir mesafede hareket tesiriyle parlar bir şekil alır ki işte buna ALEV denir.

  DUMAN NEDİR?

  Yanmaya başlayan madde evvela alev alma derecesinde ısı temin edinceye kadar buharlaşma ve gazlar neşreder ki bu da oksijenle birleşmemiş olduğundan havaya doğru yükselir, buna DUMAN denir.

  HARARET NEDİR?

  Yanıcı madde üzerinde kimyevi değişiklikle husule gelen sıcaklıktır.

  YANMA DERECESİ

  Cisimlerin ısınması suretiyle hasıl olan buharlaşma alevlenmeyi temin eder ki buna alev alma derecesi denir. Yanmayı temin ettiren hararet derecesine de yanma derecesi denir. Yanma derecesi ile alevlenme derecesi arasında 10 C fark vardır ki alev alma derecesi her vakit yanma derecesinden 10 derece yüksektir.

  PARLAMA NEDİR?

  Yanıcı bir maddenin kıvılcımları ve neşrettiği buharların şerale veya herhangi sebeple hasıl olan sıcaklıktan tutuşmasıdır. Mesela; Nitroselilöz, sodyum, potasyum, fosfor gibi maddeler muhitin sıcaklığından buharlaşırlar ki işte bunlar bir şerale ile karşı karşıya gelince parlayarak bütün zerreler birden yanmaya başlar ki buna PARLAMA denir.

  PATLAMA NEDİR?

  Bir madenin hava içindeki nispeti müsait ortamı bulmuş ise ve bir kıvılcımla karşı karşıya gelmesi halinde patlama olur ki buna maddenin bizzat yanması yani toptan yanma denir. Buna misal; bir mutfaktaki mevcut hava içerisinde %8 ile %23 arasında hava gazı (lpg) bulunsa ve burada bir kibrit çalınsa patlama suretiyle bir yanma başlar.

  YANGIN SÖNDÜRME USULLERİ

  Soğutma yoluyla söndürme (ısıyı yok etme su ile) Oksijenden ayırma suretiyle (köpük ile)

  Yanıcı maddeyi yok ederek söndürme

  Kimyasal yolla söndürme

  ATEŞİN SEBEPLERİ

  Mekanik : Sürtünme suretiyle hasıl olan ateştir.

  Fizik : Aksettirme suretiyle hasıl olan ateştir.

  Elektrik : Kontak yoluyla hasıl olan ateştir.

  Biyolojik : Kendi kendine yanmadır. Kimyevi : Oksitlenme suretiyle hasıl olan ateştir.

  YANGININ SEBEPLERİ

 • Dikkatsizlik

 • Bilgisizlik

 • İhmallik

 • Tabii

 • Sabotaj

  FAİDELİ ATEŞ

  Kontrol altında bulundurmak suretiyle istifade ettiğimiz ateşlerdir. İnsan kontrolünden çıkan ateşe ve zarara sebebiyet veren ateşe ise yangın dediğimiz FAİDESİZ ATEŞ dir.

  YANGIN SÖNDÜRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  Yangın söndürmede esas olan kaide şu iki hususa önem vermektedir.

 • Sirayete mani olmak

 • Yangını söndürmek ve körleştirmek

  YANGININ SINIFLANDIRILIŞI

 • Yangınları başlıca dört bölümde sınıflandırırız.
 • Her türlü kara yangını
 • Akaryakıt yangını
 • Elektrik yangını
 • Metal yangını

  YANGINLAR NASIL BÜYÜR VE YAYILIR

  Yangın bir yerden bir yere, bir maddeden diğer bir maddeye beş şekilde atlar.

 • Madeni bir nakil ile,
 • Kıvılcım sıçraması ile
 • Şerale veya alevin atlaması ile
 • Sıcak hava ceryanı ile
 • Sıcaklık vasıtası ile

  HORTUMLAR

  İki çeşit hortum vardır.

 • Kauçuk hortumlar
 • Keten hortumlar.

  KAUÇUK HORTUMLAR

  İç kısmı lateks adı verilen kauçuk tabakası ile kaplı olan bu hortumların üzerinde uzun elyaflı pamuk ve naylon ipliğinden yapılmış bir kılıf bulunur.

  Kauçuk hortumlar 20 atmosfer çalışma basıncında ve 40 atmosfer patlama basıncına dayanabilecek özelliktedir.

  KETEN HORTUM

  Uzun elyaflı 18 veya 24 telli keten ipliğinden yapılmıştır. Çalışması 38-40 atü patlaması ise 50 atüdür.

  LANSLAR

  Üç çeşit lans vardır.

 • İtalyan lansı

 • Alman lansı

 • İngiliz lansı

SU LANSI İLE KÖPÜK LANSI ARASINDAKİ FARKLAR

– Köpük lansının su köpük karışımının genişletmek için hava delikleri bulunur. Lans içerisindeki hızla geçen bu karışım bünyesine bu delikten hava alır.

 • Su lansının çıkış ağzı basınç yapması için dardır. Köpük lansı ise köpüğün geniş alana yayılması için geniş ağızlıdır.

 • Bazı köpük lanslarında köpük bidonuna bağlantıyı sağlayacak bir hortum çıkışı vardır. Su lanslarında bu aksam yoktur.

 • Bazı köpük lanslarında elle tutulacak kollar bulunur. Su lanslarında bu aksam yoktur.

BİR YANGININ ARTMASINDA ISI VE ZAMAN

ÇİZELGESİ

Zaman Derece

İlk 5 dakika 550 C ‘ye yükselir

İlk 10 dakika 20 C ‘ye yükselir

İlk 35 dakika 850 C ‘ye yükselir

 1. saat sonra 940 C’ ye yükselir
 2. saat sonra 1000 C’ ye yükselir

4 saat sonra 1100 C’ ye yükselir

8 saat sonra 1300 C’ ye yükselir

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER

 • Su ve sulu çözeltili maddeler

 • CO2 (karbondioksit)

 • Kuru kimyevi tozlar

 • Köpük

 • Halojenli maddeler

 • Halon gazı (150.000 volta kadar kullanılır)

 • BCF gazı (100.000 volta kadar kullanılır.)

 • BCF’nin ismi (Bramoklaradiflorametan) ‘dır.

  SU VE SULU ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Yanıcı değildir.

 • Kalori absorbe edicidir. (Isı düşürücüdür.)

 • A tipi yangınlarda kullanılır. CO2 NİN ÖZELLİKLERİ

 • Havadan ağırdır.

 • İçindeki gaz -80 C ‘de dir.

 • Yanıcı değildir.

 • Kimyevi maddelerle bileşik yapmaz

 • Yalıtkandır.

 • Gaz olduğu için kendi tazyiki ile yangın üzerine püskürtülür.

( B ve C tipi yangınlarda kullanılır.)

ARAZÖZDE KULLANILAN MANİTÖRÜN ÖZELLİĞİ

Bu lanslar yüksek basınçlı pompaların kullanıldığı araçlar üzerine montaj edilmiştir. Diğer tip lanslar gibi seyyar olmayıp araç üzerinde sabittir. 360 derece dönebilir.

İTFAİYEDE KULLANILAN KURU KİMYEVİ TOZUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 • Rutubetten etkilenmez, Amonyum fosfat oranı%45 den az olmayacaktır.
 • Donmaz
 • Zehirsizdir.
 • Serbest akışlı
 • Kuru kimyevi toz ABC sınıfı yangınlarını tam

olarak söndürebilir.

-20 C ile + 65 C aralarında evsafı bozulmaz.

İTFAİYEDE KULLANILAN KÖPÜK MAYİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

– Köpük mayi hidrolize edilmiş protein esaslı olacaktır.

 • Yangın köpüğünün su ile karışım oranı %6 -%8 olacaktır.
 • Basınçlı su ile karışımı sonucu meydana gelen köpük yüksek ısıda bozulmayacak, rüzgarda dağılmayacaktır.
 • Depolama ısısı -10 C ile +50 C olarak bu ısılarda çökerti yapmayacaktır.
 • Köpük maddesinin Ph değeri 7 – 8,5 olacaktır.
 • Su ile karıştırıldığında meydana gelecek köpük hacmi kullanılacak köpük mayinin 10 misli hacimde olacaktır.

  TÜPLERİN KONTROLLERİ

  Dörde ayrılır.

  Aylık kontrol : Hortumun ve lansın açık olup olmadığı boyasının temiz olup olmadığı, paslanma olup olamadığı gibi hususlara bakılır.

  Altı aylık kontrol : Aylık kontrole ilaveten CO2 (karbondioksit) tüpünün dolu olup olmadığı tartılarak bakılır.

  Yıllık Kontrol : Cihaz kapağı açılarak pas kontrolü yapılır. Paslı olan tüpler yeniden doldurulmaz.

  Beş yıllık kontrol : Tüp ve CO2 tüpüne basınç testi uygulanır.

  KÖPÜK (FOAM) NEDİR?

  Köpük kimyasal bileşenlerdendir. Basınçlı su karıştırıldığında karışım köpük yapıcıdan tazyik ile geçerken hava ile karışır ve köpük meydana getirilir.

  OKSİJENİN TANIMI

  Yanıcı madde bilindiği üzere sayılmayacak kadar çoktur. Ancak yakıcı madde olarak oksijen bilinmektedir. Bura da yanmayı sağlayan saf oksijen değildir. Havada bulunan oksijendir.

  HAVA BİR GAZ KARIŞIMIDIR BİLEŞİMİNDE ŞU GAZLAR BULUNMAKTADIR

  AZOT

  =

  %78.1

  OKSİJEN

  =

  %20.9

  ARGON

  =

  %0.93

  KARBONDİOKSİT

  =

  %0.03

  NEON

  =

  %0.0015

  HELYUM

  =

  %0.0005

  KRIPTON

  =

  %0.00011

  KSONON

  =

  %0.000008

  MASKELER

  Yangın söndürme personelinin duman, zehirli gaz dolu yerlerde yüzünü, gözünü ve solunum yollarını koruyan, kirlenmiş havayı filtre yardımıyla temizleyerek solunum yollarına gönderen donanımdır.

  Maskeler başlık süzgeç kısmı olmak üzere iki kısımdır.

  ATLAMA ÇARŞAFI

  Merdiven veya diğer kurtarma malzemelerinin kullanılmayacağı acil durumlarda yüksekten atlayan insanların kurtarılmalarında kullanılmaktadır.

  KÖPÜK

  %6 – %8 arasındaki köpük sıvısı %94 – % 92 arasında su ve yeterli oranda hava ile karıştırılarak (köpük seneretünde) yangın söndürmek amacı için kullanılan köpük elde edilir.

  YILDIRIMLIK PARATONER

  Sabit binaların ve donanımların yıldırımdan korunması amacıyla yapılan iletim sistemine paratoner denir.

  Paratoner üç kısımda incelenir:

 • Yakalama ucu
 • İniş iletkeni
 • Toprak iletkeni (topraklama)

  YANMAZ ELBİSE

  Yangın söndürme personelinin yüksek ısı ve alevli akaryakıt yangınları ile uçak yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında ısı ve alevden korunmak için giydiği 700 – 1000 derece sıcaklığa dayanıklı elbiselerdir.

  Yapım malzemesi olarak genellikle (Amyant ve cam elyafından dokumalar ) kullanılmaktadır.

  YANGIN SÖNDÜRME TALİMATI

 • YANGIN İHBAR ALDIĞINDA TELAŞLANMA.

 • YANGIN YERİNİ TAM VE DOĞRU OLARAK ÖĞREN.

 • HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN GÖREVLİ OLDUĞUN; ARASÖZE BİN.

 • YANGIN YERİNDE YANGININ CİNSİNE GÖRE HAREKET ET.

– Ahşap – katı madde – kağıt ve pamuk yangınına (su)

 • Akaryakıt yangınına (Köpük)

 • Makine, teçhizat ve motor yangınlarına (CO2)

 • Yanabilen hafif metal yangınlarına (kuru kimyevi toz) yangın söndürme cihazları ile müdahale et.

 • Elektrik enerjisi kesilmeden kesinlikle bu tür yangınlara müdahale etme. Görevliyi bekle.

  • HORTUM AÇARKEN HORTUMLARIN

   KIRILMAMASINA DİKKAT ET.

  • RÜZGARI ARKANA ALARAK YANGINA MÜDAHALE ET.

  • KAPALI ALANLARDA MUTLAKA GAZ, DUMAN

   MASKELERİ VE OKSİJEN TÜRÜ KULLAN.

  • YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ELDE MEVCUT

   VASITA VE İMKANLARDAN FAYDALANAN.

  • AMİRLERİNİZİN VERECEĞİ EMİR VE DİREKTİFLER DOĞRULTUSUNDA HAREKET ET.

  • YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA İTFAİYE ARAÇ GEREÇ VE MALZEMELERİNİ MUTLAKA TEMİZLEYEREK YERLERİNE KOY.

  • ARAÇ GURUBA GELİNCE SU, KÖPÜK VE

   YAKIT İKMALİNİ YAP.

  • BÜTÜN BUNLARI YAPARKEN KENDİNİ VE BAŞKALRINI TEHLİKEYE ATMA

   HORTUMLAR

   Yangın söndürme amacı ile kullanılan hortumlar, suyun yangın alanına ulaşmasını sağlayan önemli itfaiye gereçlerinden birisidir.

   ÖZELLİKLERİ

 • Hortumlar yapıldıkları ham maddenin en iyi cinsinden yapılmış olmalıdır.

 • Hortumlar kullanılacağı aracın en yüksek pompa basıncından en az 3 atmosfer daha fazla basınca dayanabilmelidir.

 • Hortumlar ıslanma ve kuruma anında fiziksel sertliğini veya yumuşaklığını koruyabilmelidir.

 • Çürümeye ve küflenmeye karşı gerekli titizlik gösterilmelidir.

 • Hortum iç yüzlerinde suyun akışını engelleyecek pürüzler ve düğümlerin olmamasına yapım anında özen gösterilmelidir.

  ÇEŞİTLERİ:

  Çaplarına göre: Birçok hortum tipi olmasına karşın genellikle itfaiye teşkilatında (110 mm) ve (85 mm ) olmak üzere iki tip hortum kullanılır.

  Cinsine göre:

  1. Kauçuk: İç kısmı lateks adı verilen kauçuk tabakası ile kaplı bu hortumların üzerinde uzun elyaflı pamuk ve naylon ipliğinden yapılmış bir kılıf bulunur.

   Bu kılıfın atkı iplikleri naylondan, çözgü ipleri de çürümeye dayanıklı selistonla işlem görmüş pamuk ipliğinden yapılmıştır. Ayrıca bu kılıfın üzerinde aşınmaya, yağlara ve asitlere dayanıklı düzgün yüzeyli su geçirmez bir tabaka bulunmaktadır. Kauçuk hortumlar 20 atmosfer çalışma basıncına ve 40 atmosfer patlama basıncına dayanabilecek özelliktedir.

   Genellikle kauçuk hortumlar 100 er metrelik bobinler olarak yapılır. Kullanım alanında 25 metrelik parçalara bölünür ve uçlarına rekorlar kelepçeler ile takılarak kullanılır.

   Hortumlar içten içe 70 mm çapında olmalı ve kauçuğun içerisindeki dolgu maddesi %45, kauçuk oranı da %55 olmalıdır. Hortumlar 16 veya 18 mm çıkışlı lanslarla ve itfaiye teşkilatında kullanılan rekorlara uygun olmalıdır.

  2. Keten : Uzun elyaflı 18 veya 24 telli keten ipliğinden yapılır. İtfaiye teşkilatında bu hortumların 38-40 atmosfer çalışma basıncına ve 50 atmosfer patlama basıncına dayanıklı olanlar kullanılır. Keten hortumlar çalışma basıncı anında terlemeli ve 50 atmosfer basınç altında patlamamalıdır.

  REKORLAR

  Su şebekesinin kurulmasında kullanılan hortumları birbirine eklemeye yarayan sarı ve alüminyumdan yapılmış kullanıldığı hortumun genişliğine göre (65-85-110 cm) türleri vardır.

  Rekorları iki kısımda incelemek gerekir.

 • Birbirine eklenen dişli tırnaklı ve çeneli kısmı

 • Hortumun bağlandığı yivli kısmı

  Rekorların iç kısmında su sızıntısını önlemek için bir lastik conta vardır. Hortumların kullanışı ve bakımı sırasında rekorlara çok özen gösterilmeli. Rekorlarda ezik veya çatlak olursa birbirine bağlanmaz veya zor bağlanır. Bağlansa bile arıza gösterir.

 • Bugün itfaiye teşkilatında üç cins rekor kullanılmaktadır.

 • İtalyan tipi – Tamuni tipi

 • Alman – Stroz tipi

 • İngiliz – Sustalı ve tırnaklı tipi

  Ülkemizde İtalyan ve Alman tipi rekorlar çok kullanılmakta İngiliz tipi rekorlar kullanılmamaktadır.

 • İtalyan Tipi : Bu tür rekorlar sarı dökümden yapılmış kavrama düzenekli çeneli ve tırnaklıdır. Kullanılması çok pratiktir.

 • Alman Tipi Stroz Rekorlar : Alüminyum dökümden yapılmıştır. Bu tür rekorlar çok kullanışlıdır. Su sızıntısı yapmazlar.

 • İngiliz Tipi Rekorları : Bu rekorlar sonradan yapılmış. Hız ve güvenlik bakımından pratikliği vardır. Bu rekorlar dişi ve erkek olmak üzere ikiye ayrılır.

  HALON

  Yangın söndürmede kullanılan maddelerden biride halon adı verilen sıvılaştırılmış gazdır. Bu gaz türü biraz pahalı olmasına karşın yangın söndürmede son derece etkilidir. Asıl adları çok uzun olması nedeniyle bunlara genellikle halojenleşmiş hidrokarbonlar denmekte ve her birine aynı numara verilmiştir.

  ( Halon 1301 – Halon 1211 BCF – Halon 1402) türleridir. Bunlardan en önemlisi ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan halon 1211 BCF ve halon 1301 (Browtriflarametan) türlerinin özellikleri kısaca açıklanmıştır.

  Halon 1301 (Browtriflarametan): Ansul “Halon total hacim” koruma sistemlerinde yani kapalı bir hacmin tümünün korumasının gerektiği uygulamalarda yangın söndürücü madde olarak kullanılmaktadır.

  Halon 1301 (CBrF3) : Renksiz kokusuz ve elektrik iletkenliği olmayan bir gaz olup söndürme işlemini alev almaya yol açan yakıt ve oksijenin kimyasal reaksiyonunu engellemek suretiyle gerçekleştirir. Bu tip gazlar silindirik tüplerde, tanklarda sıvılaştırılmış gaz olarak saklanır. Özellikle bu gazlar otomatik yangın söndürme sistemlerinde kullanılmakta olup sistemin etkili olabilmesi için yangın bölgesinde gazın kaçabileceği pencere, kapı yada herhangi bir açıklığın olmaması gerekir.

  KARBONDİOKSİTLİ (CO2) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  Cihaz yerli veya ithal malı olabilir. Fakat (TS-862 ve TS 1519) norm ve standartlarına uygun olanlar ve uygunluğu, deney raporları ile belgelenenler tercih edilmelidir.

  Cihazın Görevleri :

 • Tüp gövde ve parçalarının yapımında en az TS – 1519 norm föylerinde gösterilen özellikteki malzeme kullanılmıştır.

 • TS -1519 : Föy – 12’de gösterildiği biçimde dikişsiz tüpler çelikten ve çelik çekme yöntemi ile tek parça olarak ve kaynaksız olarak yapılmış olmalı, dibinden kaynaklı olmalıdır.

 • Gövde içi oksidasyona karşı özel bir madde ile temizlenmiş olmalıdır.

 • Kullananların veya diğer kimselerin kazaya uğramalarına yol açmayacak biçimlerde yapılmış olmalıdır.

 • 250 Atü’ ye dayanıklı olmalıdır

 • Devvar ve sifon düzeni güvenlik sübaplı olmalı.

 • Gövde yüzeyleri, fosfatlama veya metal püskürtmeden sonra astarlanarak dış etkilere karşı dayanıklı 160 C fırın boya ile (kırmızı) renkte boyanmış olmalıdır.

  KÖPÜĞÜN ÖZELLİKLERİ

 • Kullanılan su basıncına, karışım oranına ve köpük yapıcı jeneratör dizaynına bağlı olarak köpüklü su karışımı hacminin 8-20 sini köpük oluşturur.

 • Oluşan köpük, yapışkan ve sağlam bir örtü yapar.

 • Rüzgar ile dağılmaz. Harekete dayanaklıdır ve ısı etkisi ile ikinci bir kabarma yapar. Akıcı özelliği olup yanan yüzeyleri kaplar, boşlukları doldurur.

 • Deniz suyu ile kullanılabilir. Bu durumda karışım oranının bir miktar artırılması gerekir.

 • Kuru kimyevi tozlar ile karışık olarak kullanılabilir.

 • 1000 V. Kadar elektrik akımı olan sahalarda gerekli önlemler alınarak kullanılabilir.

 • Fizyolojik zararlı bir etkisi yoktur. -15 C ile +50 C arasında depolanabilir. Orijinal kaplarında kapalı olarak uzun süre saklanabilir.

 • Yangının radiant ısısı köpüğün içerisinde bulunan suyu buharlaştırır. Suyun bu biçimde buhara dönüşmesi, ortamdan yüksek miktarda ısı enerjisi alır ve ortamı soğutur. Oluşan buhar- hava karışımının oksijen içeriği yangının sürekliliği için gerekli olan oksijen yüzdesinin (oranının) altına düşeceği için yanma işlemi durur.
 • Üçüncü olarak yüzeydeki köpük zerrecikleri birleştikleri zaman oluşan filmin yüzey gerilimi, köpük formülünün bir özelliği olarak suda daha düşük olur. Dolayısıyla yangına sudan çok daha bir biçimde etki ederek sönme sağlanır.

  Söndürücü Madde:

  Cihaz tüpleri, anılan ağırlıkları kadar Karbondioksit (CO2) gazı olmalı ve bu hacimde yapılmış olmalıdır. Cihazların üzerine anılan dolu ve boş ağırlıkları basınç, deney tarihi ve 250 atmosfer basınca dayanıklı olduğu gövde üzerine hak edilmiş ve basınç testi deney raporları ile belgelenmiş olmalıdır.

  Lans ve Hortum Düzeneği:

  Lans düzeneği paslanmayan, elektriği kimyevi reaksiyon ve dış etkenlerden etkilenmeyen bir maddeden düzgün ve kusursuz bir biçimde yapılmış olmalıdır.

  Çıkış lastik hortumu (lans borusu) yüksek basınç hortumu olmalıdır. Blandajlı hortumlar tercih edilmelidir. Askı – Kulp ve Tekerlekli Araba Düzeni:

  Askı ve Kulp iyi malzemeden, sağlam kullanışlı bir biçimde yapılmış lans lokmaları ve taşıma kulpu, soğuğa karşı özellikle yalıtılmış olmalıdır.

 • Tekerlekler dolgu, araba düzeni kullanışlı ve iyi

  malzemeden aynı zamanda sağlam yapılmış olmalı, lans ve hortum sarmaya yarayacak bir sarma yeri ve düzeneği bulunmalıdır.

 • Bu şartnamede belirtilmeyen konular için TS-862 ve TS-1519 hükümleri asıl alınır.

  YANMA ÇEŞİTLERİ

  Yavaş Yanma : Yavaş yanma şu durumlarda olur.

 • Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle yanıcı buhar veya gaz oluşturmadığı.

 • Yeterli ısının olmadığı.

 • Yeterli oksijenin olmaması halinde yavaş yanma olacaktır.

  Örnek 1. Demir (Fe) Bakır (Cu) gibi metallerin havadaki oksijen ve hava ortam ısısıyla oksitlenmesi olayında olduğu gibi, yanıcı madde buhar veya gaz çıkaramamaktadır. Demir ve bakır gibi metallerin yavaş yavaş yanması sonucu Demir oksit (FeO) bakır oksit

  (CuO) oluşmaktadır.

  Sodyum (Na) alkali metali de çabuk okside olan bir elamandır.

  Canlıların solunum olayı da yavaş yanmadır. HIZLI YANMA: Yanmanın bütün belirtileriyle ortaya çıktığı durumdur. Yanmanın belirtileri: ısı, ışık,korlaşmadır. Bazı maddeler katı halden sıvı hale daha sonra da buhar ve gaz haline geçerek yanar.

  PATLAMA: Tamamen bir yanma olayı olup, patlamadan daha fazla ve hızlı kimyasal değişimi anlatır. Kimyasal değişimdeki bu hıza patlama hızı denir. Bu hız saniyede metre olarak ölçülür, şiddeti ise cm2 ye Kg olarak belirlenir. Patlama anında madde tamamen yanar. Bu olayda maddenin cinsi, birleşimi, biçimi, büyüklüğü ve oksijen oranının rolü büyüktür.

  Örnek: Sıvı Nitro-gliserinin patlama hızı 8500m/sn 1 cm2 üzerindeki basıncı ise 9360 kg/cm2 dir. Benzin buharının patlamasından 1 cm2 ye 7 kg lık basınç olur.

  İTFAİYE TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

 • Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız duruma getirmek

 • Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler

  altında can ve mal kurtarmak

 • Umuma açık yerlerde fabrika, imalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması için denetleme ve incelemeler yapmak gerekli önlemleri aldırmak. (6/6851) karar sayılı yönetmeliğin 46. maddesi uyarınca devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak

 • (6*3150) karar sayılı tüzük gereğince kurulan

  itfaiye servisi yükümlülerini eğitmek.

 • Yılda en az bir defa tüm personelin katılmasıyla halkın ve yetkililerin çağrılacağı örnek tatbikatlar yapmak.
 • Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait yedek itfaiye teşkilatının eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak.
 • Başkanlıktan alacağı emirle belediye sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek. İTFAİYE TEŞKİLATI KURULMADAN ÖNCE NE GİBİ HAZIRLIKLAR YAPILMIŞTIRİtfaiye teşkilatına kurulmasına karar verildiğinde öncelikle bir ön araştırma yapılması ve araştırmaya göre teşkilatın kurulması gerekmektedir.

  Yapılacak bu araştırmada göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır.

 • Öncelikle o yörenin mevcut nüfusu ve yıllar itibariyle nüfus artış oranı tespit edilir.

 • Nüfusun şehir alanına dağılışı ve şehrin genişleme alanı incelenir.

 • Şehirdeki binaların inşai özellikleri ve yüksekliği

 • Şehrin su durumu (baraj, havuz, gölet, ırmak, nehir vb.)

 • Sanayi bölgesi; fabrikalar vs. kamu tesisleri

 • Ormanlık bölgesi

 • Tehlikeli madde satan depolayan veya imal eden yerler.

 • Havaalanı, liman veya demir yolu tesisleri

 • Şehir trafiği yoğunluğu cadde ve sokakların genişlik durumu.

 • Komşu il ve ilçelerle kara yolu bağlantısı.

  YANGIN ANINDA YAPILACAK İŞLER

  -Yukarıda açıklanan bütün koruyucu önlemlere karşın yangın çıkması durumunda aşağıdaki gerekli işlemler yapılmalıdır.

 • Telaşlanmayınız.

 • Bulunduğunuz yerde yangın uyarı butonu var ise ona basınız ve itfaiye teşkilatına 110’a telefon ediniz

 • Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru olarak bildiriniz.

 • Biliyorsanız yangının cinsini (bina, tezgah,baca, motorlu araç…vb.) ve boyutunu da bildiriniz.

 • Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.

 • İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde bulunan araç ve imkanlardan yararlanınız.

 • Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız.

 • Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.

 • Görevlilerden başka meraklı kişilerin yangın alanına girmesine engel olunuz.

  1. BARİKAT NEDİR?

   Bir infilak etkisinin yanında veya karşısında bulunan binaların bu infilaktan etkilenmemesi için belirli biçim ve boyutta doğal ve yapay olarak inşa edilen engelliği onanmış bir ayırıcıdır.

   UÇAK MOTORUNDA GENELLİKLE YANGINLAR

   Motordaki bir arızadan

   Yakıt ikmalindeki bir sızıntı veya kaçaktan

   Motorun normal olmayan

   çalışmasından çıkar.

   UÇAKLARDA YAKIT İKMAL YAPARKEN

   DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Yakıt ikmali sırasında uçak motorları ve çalışan her şey durdurulur.

 • Elektrikli hiçbir şey çalıştırılmaz.

 • İkmal sırasında topraklama yapılır.

 • Yolcular binmeden ikmal yapılır.

 • Çevrede ateş bulundurulmaz.

 • Uçağın kapıları açık olup merdivenleri açık bırakılır.

  • Yıldırım
  • Güneş ısısı
  • Dikkatsizlik ve ihmal
  • Lokomotif bacaları kızgın kömür curufları
  • Kamp, çoban ve çocuk ateşleri
  • Sigara ve kibrit
  • Kasıtlı durumlar (Tarla açmak ve otlakkazanmak bilerek yangın çıkarmak)
  • Sürtünmeler (Rüzgar etkisi ile sürtünmeden oluşacak ısı nedeni ile)ORMAN YANGINLARINA KARŞI TEDBİRLER
 • Orman yangınlarına karşı önlem alınması içinyasalarla ağır cezai tedbirler konması lazım.
 • Halkın bu konuda eğitimine önem verilmelidir.
 • Yangın gözetme ve ihbar kulelerinin adeti artırılmalıdır.
 • Motorlu ve seyyar söndürme ekiplerinin adeti artırılmalıdır.
 • Yangın emniyet yolları açılmalıdır.
 • Ormanda kesimler iyi yapılmalıdır.

YANGIN

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir.

YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI

Yangın türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları dört sınıfa ayırabiliriz.

  1. SINIFI YANGINLAR:

   Katı madde (tahta, kağıt, pamuk vb.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir.

  2. SINIFI YANGINLAR

Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran…vs. ) soğutma ( sis halinde su) boğma . (Karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz) ile petrol türleri , alkol, yağlı boya, tiner yangınları söndürebilir.

C-SINIFI YANGINLAR

Türü yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Metan- Propan,lpg, asetilen havagazı) kuru kimyevi toz, halon 1301 halon 1211 kullanarak söndürme gerçekleşir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.

Elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak düşünülmemektedir. Elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir.

D- SINIFI YANGINLAR

Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer( Sodyum-potasyum-titanyum-mağnezyum ..vb) kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.

Ağır Metal yangınlarında kum torbaları bulundurulur.

YANGININ NEDENLERİ

KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI: En

önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı , ısıtma sistemleri , lpg tüpleri, parlamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması, lpg tüplerinin doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır.

BİLGİSİZLİK : Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve söndürmek için yangın olayını öğrenelim.

İHMAL : Yangının konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz lpg tüpü ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir.

Bu nedenle yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.

KAZALAR: İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkar. Yangın konusunda yeterli bilgilenmek bu tür olaylarda nasıl hareket etmemize yardımcı olur.

SIÇRAMA : Kontrol altındaki bir ateşin ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak ve yahut parlayıp patlayarak sıçraması her zaman mümkündür.

DOĞA OLAYLARI : Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangın çıkabilir.

SÖNDÜRME PRENSİPLERİ

A.SOĞUTARAK SÖNDÜRME:Soğutarak

söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır. Suyun fiziksel kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar.

B.YANICI MADDEYİ DAĞITMA: Yanan

maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner.

Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanamaz.

HAVAYI KESME

A.ÖRTME: Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijenin kesilmesi olayıdır.

Akaryakıt yangınlarında örtü oluşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır.

  1. OĞMA: Yangının oksijenle ilgisinin

   kesilmesi veya azaltılması olayıdır. YANICI MADDENİN ORTADAN KALDIRILMASI

   Yanmakta olan maddelerin ortadan kaldırılması halinde yanma üçgeni oluşmaz. Bu nedenle de yangın sönmüş olur.

   YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN ÇEŞİTLERİ

   yangın tüp çeşitleri
   yangın tüp çeşitleri

   Yangın söndürme tüplerinin, sulu (CO2, tazyikli , hava basınçlı , soda aitli ) hava kesici ( Köpüklü, karbondioksitli) karbondioksitli, kimyasal reaksiyonlu (halojen karbürlü kuru kimyasal tozlu – BCF) diye çeşitleri vardır.

HER YANGIN SINIFI İÇİN UYGUN OLAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KULLANINIZ.

YANGINA KARŞI KORUNMAK UCUZDUR

İşyerinizde ve evinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı gibi pahalı değildir, tam tersine ucuzdur. Böyle bir önlemler dizisinin mali gideri yaklaşık olarak yatırım maliyetinin binde biri oranında bile değildir. Üstelik yangına karşı koruma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilir.

İŞYERİNİZDE VE EVİNİZDE YANGIN KONTROLÜ YAPTINIZ MI?

İŞYERİNİZDE;

 • Temizlik yangını önler. İş yerinizi temiz tutunuz.

 • Kaynak ve kesme işlerinde çok dikkatli olunuz.

 • Sigara içilmemesi gereken yerlerde aksini yapmak intihar etmek demektir.

 • Yangın mücadele vasıtalarını temiz ve bakımlı bulundurunuz.

 • Elektrik donanımına ehliyetsiz kimseler el sürmemelidirler.

 • Kusurlu ve etrafı yanabilir maddelerle dolu ısıtma kazanları tehlikeli olabilir.

 • Zımpara taşı ile çalışırken yanabilir madde bulundurmayınız.

 • Yangın ihbarını işittiğinizde ne yapacağınızı önceden öğreniniz.

İŞYERİNİZDE VE EVİNİZDE YANGIN KONTROLÜNÜ YAPTINIZ MI?

– Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedenidir.

 • Tavan arası ve bodrumlarınızı temiz tutunuz.
 • Elektrikten çıkabilecek yangınlara dikkat ediniz.
 • Yanıcı maddeleri evinizin uygun bir yerinde saklayınız.
 • Soba, kalorifer, mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat ediniz.
 • Çocuklarınızın ateşle oynamasına engel olunuz.

  *** YANGIN ÖNLEMLERİ ALMANIN, SÖNDÜRME KÜLFETİNDEN DAHA UCUZ OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ.***

  YANGIN KAPINIZI ÇALARSA

 • TELAŞLANMAYINIZ.

 • BULUNDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE ONA BASINIZ.

 • İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERİNİZ. ( 110’ U ARAYIN )

 • YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU ŞEKİLDE BİLDİRİNİZ.

 • MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİDE BİLDİRİNİZ. (BİNA, BENZİN,MOTORLU VASITA) GİBİ.

 • YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE DUYURUNUZ.

  -İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ELDE MEVCUT VASITA VE İMKANLARDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞINIZ.

 • YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ.

 • BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ.

GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE MANİ OLUNUZ.

**** GERÇEK DIŞI YANGIN İHBARLARINDA BULUNMAYINIZ****.

**** İTFAİYE ARAÇLARINA YOL VERİNİZ****

LPG YANGINLARI

Sıvılaştırılmış petrol gazları içerisinde fiziksel özelliği elverişli olan propan ve butan gazlarının denetim dışında yanarak yangınlara neden olmasına LPG yangınları olarak incelenmektedir.

LPG GAZININ ÖZELLİKLERİ : LPG gazı

renksiz kokusuz ve kaynama noktaları çok düşüktür. Bu gazlar normal koşullarda gaz halinde bulunur. Oysa Propan ve Butanın kaynama dereceleri çok düşük olduğundan ülkemizdeki sıcaklık ayrıca ısı vermeye gerek kalmadan normal basınçta gaz olarak kalmaları sağlanmaktadır.

Gazların basınç altında kaynama noktaları yükseldiğinden sıvı halde bulundurulabilirler. Basınç azalınca bulundukları kabın dokundukları yüzeylerinden ısı alarak yine gaz haline geçerler.

Özellikler ;

 1. – Hava ile karışmadıkça yanmazlar.

 2. – Yanıcılık limitleri % 2 ile 8 arasındadır. 3 – Teneffüs edilmesi halinde zehirsizdirler.

 1. – Bir litre sıvı LPG 550 gram kadar ağırlıktadır.

 2. – LPG buharları havadan daha ağırdır.

 3. – LPG renksiz ve kokusuzdur. Kerih esansı ile kokulandırılır.

 4. – Kap içinde tazyik altında sıvı halde iken % 10

  kadar hacim değiştirebilir.

 5. – LPG ekseriyetle propan ve butan gazlarının karışımıdır.

 6. – Butan daha tembel fakat propan daha hareketli gazdır. Bir kova içinde sıvı LPG aniden yere dökülecek olursa yerde henüz yayılma fırsatı bulmadan buharlaşır.

 7. – Tabi gazlardan ve rafinerilerden elde edilir. 11 – Karışım oranı %30 Propan %70 Butandır.

Temiz yakıt olup çevre dostudur.

LPG Tüplerinin özellikleri :

 1. – Normal koşullar altında tüp içerisindeki basınç 6 – 12 atmosfer arasında olmalıdır.

 2. – Tüpler 34 atmosfer basınca kadar dayanıklı olmalıdır.

 3. – Tüplerin üzerindeki güvenlik vanaları 34 atmosfer basınca dayanıklı olmalıdır.

 4. – Dolu bir LPG tüpü ateşe atılacak olursa patlamaz sadece emniyet vanası atar ve ateşe meşale halinde iştirak eder.

Kullanım Sahaları :

LPG gazları evlerde (tüp olarak) Ticari alanda (otel, lokanta, hastane, fırın , endüstride metallerin tavlanması, kesme sertleştirme vb.) ve ziraat alanında ( tütün kurutma, civciv yetiştirmede ) kullanılırlar.

LPG Emniyet kaideleri :

a – LPG tüpleri daima dik tutulur ve dik olarak depolanır.

b – Gaz kaçıran tüpler araziye götürülerek boşaltılır. c – LPG Tüpleri tamamen doldurulmaz. % 10 genleşme için boş bırakılır.

d – LPG tüpleri civarında tahta, kağıt odun gibi yanıcı maddeler depo edilmez.

e – Yanmakta olan LPG tüpünün civarındaki tüpler ve varsa yanıcı malzemeler devamlı olarak soğutulmalıdır.

f – LPG yağ ve boya gibi maddeleri eritir. Doğal kauçukda da şişmelere neden olur.

LPG bağlantısında dikkat edilecek hususlar:

a – Özel hortum cihaza en yakın mesafeden bağlattırılmalı ve çevresinden dolaştırılmamalıdır.

b- Zorunlu olmadıkça hortum uzunluğu 125 cm. den daha uzun tutulmamalıdır. c- Arızalı olduğundan şüphelenilen dedantör kesinlikle kullanılmamalıdır.

 1. Hortumlar sık sık kontrol edilmeli, eskiyen ve yumuşayanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
 2. Hortum; cihaza ve dedantöre mutlaka kelepçe ile bağlanmalıdır.

Gaz kaçaklarına karşı alınması gerekli önlemler:

– Gaz kaçağı kokusu hissedildiğinde cihaz kullanılmamalıdır.

 • Gaz kaçağı kokusu hissedildiğinde tüpün üzerindeki dedantör düğmesi kapatılmalı ve hemen teknik servis çağırılmalıdır.

 • Gaz kaçağının meydana geldiği yer havalandırılmalı, ağır olduğu için yere çöken gaz bir süpürge ile yere yakın hareketlerle yelpazelendirilip dışarı atılmalıdır.

 • Gaz kaçağı ateşle test edilmemeli, köpürtülen sabunla bağlantı yerlerinde kabarcık oluşup, oluşmadığı test edilmelidir.

 • Çok önemli bir gaz kaçağı durumunda ateş ve elektrik yakılmamalı, buzdolabı açılmamalı, kıvılcım çıkarabilecek her türlü hareketten kaçınılmalıdır.

 • Tüp yangından dolayı ısınmış ise, gövdesi su ile soğutulur. Cihaz veya hortum yanıyorsa hemen tüp ıslak havlu kullanılarak boğmak suretiyle söndürme işlemi yapılır. Dedantör kapatılır.

Doğalgaz yangınlarının meydana gelmesi durumunda:

 1. – Öncelikle koşarak ana vananın kapatılarak gaz akışının durdurulması sağlanmalıdır.

 2. – İtfaiye başta olmak üzere acil yardım kuruluşlarına ve genel kolluğa haber verilmelidir.

 3. – İmkanlar ölçüsünde yangına müdahale edilmelidir.

 4. –Yangın planına uygun olarak olay yeri tahliye edilmelidir.

 5. – Yaralılara ilk yardım yapılmalıdır.

 6.  – Olay yerinin çevre emniyeti sağlanmalıdır.

Baca yangınları nasıl söndürülür:

Baca yangınları alt kısmından söndürülmeye başlanır. Başarılı olmazsa ateşin eriştiği en yüksek noktanın üstünden ve bacadan açılacak delikten su sprinkleme olarak verilir. Bir başka yöntemde bacanın üst ve altını ıslak kumaş parçaları ile tıkamaktır.

Bedeni koruyucu giyim teçhizatı:

Koruyucu ceket, koruyucu pantolon, koruyucu miğfer, çizmeler, eldivenler

Isı ve aleve dayanıklı özel giyim teçhizatı: Alev makinesi, ısıya dayanıklı ceket, ısıya dayanıklı pantolon, ısıya dayanıklı eldiven, aluminyum kılıf geçirilmiş çizmeler.

Solunum Cihazları :

Gaz maskeleri, yapay maskeler (kısa süreli kısmi koruma sağlar)

Bunlar;

 1. – Basınçlı hava solunum cihazları

 2. – Hava hatlı maske sistemleri

 3. – Dalgıç tüpleri

 1. – Solunum cihazlarının test üniteleri

 2. – Kapalı devre kaçış maske sistemleri

 3. – Tam yüz maske ve filtreleri

DOĞAL AFETLERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE SONUÇLARI

Doğal Afetin tanımı ve çeşitleri ; Tanımı:Oluşumları tabiat olaylarına dayanan afetlerdir. Ancak bu tür afetlerin bazısında insan etkisi bulunabilmektedir. Hatta olayın meydana gelmesinde tetik rolü oynayan etken insan olabilmektedir. Ancak olayı hazırlayan faktörler ve olayın hazırlanışı, oradaki doğal özelliklere dayanır.

Doğal afetler kendi aralarında iki grupta incelenir.

 1. – Jeolojik Kökenli Afetler : Bunlar doğrudan doğruya kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan doğal afetlerdir. Jeolojik Kökenli Afetlerin en çok görülenleri:

  a – Deprem

  b – Heyelan

  c – Kaya düşmesi d – çamur seli’ dir.

 2. – Meteorolojik Kökenli Afetler:Atmosfer olayları sonucunda meydana gelen afetlerdir. Bunlar atmosfer olaylarının ( sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgar) insan için yararlı olduğu sınırı aşmasıyla meydana gelir. Meteorolojik Kökenli Afetler’in en çok görülenleri

a – Sel

b – Aşırı kar

c– Çığ

d – Don

e – Fırtına

f – Tipi

g – Yıldırım düşmesi

h – Dolu

i – Sis

j – Kuraklık

k – Orman yangını

l – El Nino ( kasırga hortum)

m – İklim değişiklikleri’ dir.

DEPREM

Tanımı:Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Deprem öncesinde alınacak tedbirler:

 1. – Önceden hazırlıklı olmak hayatınızı kurtarabilir. Bunun için olası bir depremden önce Acil Durum Planınızı yapın ve bu planı aile fertlerinize ve yakınlarınıza öğretin. Planınızın tatbikatını ailenizle veya komşularınızla birlikte yapın. İş bölümü yapın. İhtiyaçlarınızın listesini çıkartıp, temin edin.

 2. – Ağır beyaz eşyaları, mobilyaları, mutfak ve kitap raflarını düşmeyecek şekilde duvara vida yardımı ile sabitleyin.

 3. – Olası bir deprem, çıkabilecek olası bir yangın için Yangın Söndürme cihazı bulundurun ve bu cihazın kullanımını öğrenin. Ailenize ve yakınlarınıza öğretin.

 4. – Her hangi bir yaralanma, bayılma şok olaylarında neler yapılması gerektiği konusunda ilkyardım bilgilerini öğrenin ve yakınlarınızı bu konularda eğitin. İlkyardım çantası hazırlayın

 5. – El altında kurutulmuş bozulmayan yiyecek ve su bulundurun.

 6. – Deprem sonrası radyo, el feneri gibi cihazlara ihtiyacınız olacaktır. Bunların pille çalışır olmasına dikkat edin ve yetecek miktarda pil alınız. Yanınızda acil telefon kartı veya jeton bulundurun.

Deprem esnasında alınacak tedbirler :

Sakin ve soğukkanlı olmaya çalışın. Panik yapmayın. Panik ile oluşabilecek izdihamın Deprem kadar tehlikeli olabileceğini unutmayınız. Kesinlikle yüksek katlardan atlamaya çalışmayın. Balkon ve pencerelerden uzak durun.

 • Her nerede olursanız olun zeminin şiddetle hareket etmesi olasılığına hazır olun. Kendinizi sağlam bir eşyanın korunmasına alın. Bunu yapamıyorsanız, yere çökün, başınızı ve yüzünüzü koruyacak biçimde kapatın cenin pozisyonu alın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır olun.

 • Eğer bulunduğunuz noktada kendinizi 10 – 15 saniyede bina dışına çıkaracak güvenli bir açık alana ulaştıracak bir pozisyon varsa bu yolu saptayın. ( Bu yöntem sadece giriş altı, giriş ve birinci katta olanlar için geçerlidir. )

 • Baz durumlarda ani bir çıkış olanağı yaratabilirsiniz. ( giriş katındaki camlı bir nesneyi kırarak dışarı çıkmak gibi.)

 • Binayı terk ederken mutlaka başınızı yüksekten veya tavandan düşen nesnelerden korumalısınız. Bir kask yada baret , bulamazsanız bir sandelye, bir tahta parçası, büyük ve kalın bir kitap işinize yarayabilir.

 • Eğer 10 –15 saniyede binayı terk etme olanağı bulunmuyorsa, kesinlikle oradan oraya koşmayın ve ayakta durmayın.

 • Merdivenlerden, merdiven boşluklarından uzak durun. Asansör kullanmayın. Pencere önlerinde, kapı boşluklarında, balkonlarda ve kolon altlarında bulunmayınız.

 • Bir yaşam üçgeni alanı yaratın. Para kasaları, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası gibi nesnelerin yanına yatın ve cenin pozisyonu alın. Herhangi bir yıkılma anında bu nesneler belki ezilecek ama yok olmayacaktır.

 • Mutfak ve banyolar en uygun korunma mekanlarıdır. Çünkü enkaz altında kalındığı taktirde bu bölümde hem yaşam üçgeni alanı yaratabileceğiniz unsurlar vardır, hem de patlayan borulardan sızan su içilebilir.

Bina içerisinde alınacak tedbirler :

a – Kesinlikle panik yapmamalıyız.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. Varsa sandelyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb. ) malzeme ile korumalıyız.

Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz.

b – Tekerlekli sandelye de isek tekerlekleri kilitleyerek

başımızı ve boynumuzu korumaya almalıyız.

c – Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazları kapatmalıyız. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız. Birinci madde de belirtildiği şekilde kendimizi korumalıyız.

d – Diğer güvenlik önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.

e – Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşmalıyız.

f – Kesinlikle asansör kullanmayınız. Asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeliyiz.

Bina dışında alınacak tedbirler:

a – Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız.

b – Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.

c – Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında

bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz.

d – Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız.

e – Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmalıyız.

SEL TANIMI VE NEDENLERİ

Sel: Atmosferdeki nem değişiklikler sonucu meydana gelen sağanak yağmur şeklindeki fırtınalardan sonra oluşan can ve mal kayıplarına neden olan doğal bir afettir.

Sel felaketlerinin en büyük nedeni orman ve bitki örtüsünün yok edilmesi, dere yataklarında çarpık yapılaşmalar ve gerekli erozyonu önleyici tedbirlerin zamanında alınmamasından kaynaklanmaktadır.

Sel durumunda alınacak genel önlemler :

 1. – Yaşadığınız bölgenin sel tehlikesi içinde olup olmadığını Afet İşleri Genel Müdürlüğünden öğrenin

 2. – Bulunduğunuz binanın su seviyesi altında kalıp kalmadığını ve o bölgenin sel ile ilgili geçmişini öğrenin

 3. – Eğer sık sık sel baskınlarının gerçekleştiği bir bölgede yaşıyorsanız kontra plak, plastik levhalar, el arabası, çivi, çekiç, testere, kürek, kum torbaları gibi acil durumlarda kullanabileceğiniz malzemeler bulundurun.

 4. – Ev içinde ki atık su borularından suların geri tepmesi söz konusu olabilir. Bunu önlemek için gerekli tedbirleri alın. 5 – Evde bulunan lavabo, küvet ve duş alınan yerlerdeki atık su deliklerini su sızdırmayacak şekilde tıpalarla kapatın. ( Bir çok sel baskınında bu konu üzerinde hassasiyetle durulmadığı görülmüştür.)

 1. – Kaçış planı yapın. Bunu deneyin.

 2. – Yerel sığınakları ve su seviyesinden yüksek yerleri tespit edin.

 3. – Sel felaketi sırasında sığınaklara gidebilecek en güvenli yolu bulun.

 4. – Eğer sel felaketinin sıkça yaşandığı yerlerde yaşıyorsanız bu yerlere ulaşabileceğiniz alternatif yollar bulun.

Sel felaketinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeler:

 1. – El feneri ve ekstra piller

 2. – Taşınabilir ve pille çalışan radyo ve ekstra piller

 3. – İlkyardım malzemeleri ve kullanım kılavuzu

 4. – Acil durumlar için yiyecek ve içecekler

 5. – Elektrikle çalışmayan konserve açacağı

 6. – Gerekli ilaçlar

 7. – Nakit para ve kredi kartı

 8. – Sağlam su geçirmez ayakkabılar.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

3 Yorumlar
 1. Uğur diyor

  Vermiş olduğunuz ders için teşekkürler gerçekten çok işime yaradı kursta gördükleri mi tekrarlamış oldum başarılarının devamını dilerim

 2. bedirhan diyor

  merhaba öncelikle biz özel güvenlik ler icin böyle bir site açtığınız teşekkür ederim kursta açıklamalı olarak dersi anlatmışsınız acaba testlerdr de sınav soruları olarak mevcut mu

 3. […] Özel güvenlik yangın dersi notlarına geçmeden önce sizlere Türkiye’de ilk itfaiye teşkilatı ne zaman kurulmuştur .Türkiye’de ilk itfaiye teşkilatı hakkında bilgiler verelim […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.