Özel Güvenliker
Alanının En İyisi

Özel Güvenlik Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir ?

Özel güvenlik olmak isteyen arkadaşların en çok sorduğu soru nasıl özel güvenlik görevlisi olabilirim özel güvenlik olmak için aranan şartlar nedir ?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az sekiz yıllık ilköğretim, ya da ortaokul, lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
  • 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.