Özel Güvenliker
Alanının En İyisi

Çalışandan Elbise Parası Almak

Özel Güvenlik Çalışandan Elbise Parası Almak

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Özel Güvenlik Çalışandan Elbise Parası Almak Yasal mı ?

Özel Güvenlik Haklarımız Var!…

İşverenin çalışanlardan iş elbise parası alması yasal mı?
İşverenler yasalar toplu veya bireysel iş sözleşmeleri veya kendi istekleri doğrultusunda işçilere iş elbisesi veya giyim yardımı adı altında çeşitli giyim eşyaları (takım elbise ,ayakkabı, bot, çizme, tulum, önlük, palto, yağmurluk ) vb. vermektedirler. Pekala özel güvenlik çalışandan elbise parası almak yasal mı ?

Özel Güvenlik Çalışandan Elbise Parası Almak
Özel Güvenlik Çalışandan Elbise Parası Almak

İşverenlerin işçilerine verdikleri bu giyim eşyalarını satın aldıkları firmalara ödedikleri bedelleri bu firmaların faturalarına dayanarak gider hesaplarına kaydetmekte ve bu faturalardaki katma değer vergilerini de indirim konusu yapmaktadırlar. Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sorun giyim eşyalarının işçilere verilmesinin, işten çıkan işçilerde ücret kesinti yapması, haksız bir şekilde işçinin tek geçim kaynağı olan maaşının eksik ödemesi.

İşverenle işçiler verdiği elbisede 3 defa kazanç sağlamaktadır. Birincisi elbiseleri alırken fatura aldığı için şirkete gider göstermesi ikincisi ise işçide ücret kesmesi üçüncüsü ise taşeron firmaların asıl işverende iş alırken de onlarda elbise ücretinde almaktadır.

İşçilere işin gereği demirbaş olarak verilen ve işçilerin işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 27/2 maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır. Bunların işçilere verilmesi sırasında herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması gerekir. Bu kapsamdaki giyim eşyasının sadece işyerinde giyilecek diye bir koşula bağlı olmaması gerekir kanısındayım.

Örneğin bir güvenlik görevlisine verilen üniformanın işyeri dışında da giyilmesi ya da bu kıyafetle dışarıda dolaşması istisnaya engel olmaz. İşçinin işyerinde çalışmaya devam ettiği sürece giymesi ve işten ayrılma durumunda bunları işverene teslim etmesi yeterlidir.

Öte yandan 6098 sayılı borçlar kanunu 410. maddesine göre “İşçi ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. başkasına devredilemez ve rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar, bu orana dâhil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır. Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir.

Peki, işçide elbise ücreti kesilirse neler yapmalı?

ALO 170 Arayıp işveren iş sağlığı güvenliği ve İş kanunu aykırı olarak kişisel koruyucu donanım olan elbise ücretin kesildiğini işyerine iş kanunu ve İş sağlığı güvenliği kanuna aykırı durumları olduğun bunla ilgili idari acında incelenip firmaya idari cevaz uygulamasının talep edin.

Alo Maliye 444 0 189 numaralı hattan Vergi İletişim Merkezi’ni arayın Firmanın elbise parasını kestiğin fakat kendisi en herhangi bir belge faturanın vermediğin Firmanın ikinci bir kayıt tutma ihtimaline karşı muhafazalı denetimi yapılmasını talep edin.

Sizde kesilen elbise parası içinse Örnek hazırladığımız dilekçeyi Asıl işveren verin sizlerden kesilen ücretin ödemediği zaman gelin bizler gerekeni yapalım

Özel Güvenlik Çalışandan Elbise Parası Almak Yasal mı ?

Elbise parası için örnek dilekçe

Elbise parası için örnek dilekçe
Elbise parası için örnek dilekçe

……………………………….…………………A.Ş
Ben şirketinizde /…../ ……. tarihinden beri alt işveren olan …….ÖZEL GÜVENLİK şirketinde çalışmaktayım Alt işveren benden keyfi olarak ….TL elbise ücreti kesti. Yapılan bu kesinti 4857, 5188 ve 6331 sayılı yasalara aykırıdır. Şöyle ki:
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 22. Maddesi gereğince özel güvenlik şirketin bizlere işyerinde giymek için kıyafet vermesi zorunludur. Ayrıca 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince iş ile ilgili kişisel araç, gereç, kıyafet ve her türlü kişisel koruyucu donanım işverence verilir ve işçilerden hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Bunu istemesi durumda ise işverene idari ceza uygulaması söz konusudur. İş Kanunu 2. ve 36 Maddesi, Borçlar Kanunu ve Yargıtay kararları, asıl işveren – alt işveren yönetmeliği gereğince, asıl işveren de çalışma dönemimdeki tüm hak ve alacaklarımdan sorumludur. Bu sorumluktan kaçınamaz. Yukarda izah etiğim yasal mevzuata gereğince benden kesilen elbise ücretinin tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Aksi durumda asıl işveren ile alt işverenin bu haksız uygulamaları ve diğer işlemlerinin incelemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, bana elbise parası kesintisi için fatura verilmediği için Maliye Bakanlığına, Vergi Kanunu muhalefet edildiği için Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikâyette bulunacağımı ihtaren bildiriyorum.

İsim Soyadı

 

özel güvenlik iş ilanları
özel güvenlik iş ilanları

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.